prins willy 1e 1978 GKV De Grenskeerlkes
1977- 1978 :

Prins Willy 1e (Röring)

Adj. Bennie (Röring)

motto : Brugger Gein, dubbel Fijn
onderscheiding prins willy 1e 1978 GKV De Grenskeerlkes
Wiej Prins Willy 1e

      Biej de gratie van de Grenskeerlkes, Stadhouder van Glanerbrug, Heerser oawer het Duutse pleatske Epe,
Graaf van het wingewest Het Schipholt, Baron van Beekhoek tot Vlodderstad, Slotvoogd van de Brouwerijen,
Keurvorst van alles wat lekker is en d r aardig oetzöt, Ridder in de orde van de Hoaltworm,
Beschermheer van alle Duutse gastarbeiders,gewt bie dissen te verstoan:
1e
Dat de Grenskeerlkes wa grènzen kent mer ginnen poal en daw as Prins d r oawerkömm n bint veur oe allemoal
2e
Daw veur de Adjudant opkomt de hele regeringsperiode deur, want as puntje bie  t poalke komt, biw nog aait zien grote breur
3e
Daw de Pruusen wilt vroagen um op de fiets noar Holland hen te goan, dan hoof ieleu hier nich langer veur spek en bonen an de stroat te stoan
4e
Dat de vrouwleu stickers A35 mot dreagen heel charmant, dan kuw doorbiej ok mooi
zeen wat de veurkant is of de achterkant
5e
Dat de zakenleu mot zeen dat ze iets op de verkeersprobeem n vindt, zodat ze  t spulke nich sloet n mot, veurdat ze eigenlijk binnen bint
6e
Dat d r sportvelden mot komm n met tribunes zovöl as effen kan, da stoat oonze voetbalclubs
allemoal zo weer boaven an
7e
Da de gemeente an de muziek mot gemm n meer financiële steun woarop de jury op  t concours kan zeggen: "ze bint goed op deun"
8e
Dat de priezen en de belasting umleag mot en de lonen fiks omhoog en dat de zun van de welvaart mag schienen hoog an de hemelboog
9e
Dat, wanneer d r van  t karnaval alcoholdampen hangt, wiej  n werkverbod ofkundigd umdat gin een doarnao verlangt
10e
Dat wiej streng zult optreden as van de Road van Elf mussen wodt jat, d r is op  t lest gin anhoaln meer an, wiej hoalt gin bokse meer an  t gat
11e
Daw hopt dat het mede dankzij de kinderoptocht onmeunig wodt veur groot en klein, onder het motto van oons allemoal:
"BRUGGER GEIN, DUBBEL FIJN"

Aldus doan en oetgemm n  an de Brug

14 januari  1978 Prins Willy 1e
 

Hoofdsponsors


INFO
Postadres
Secretariaat
GKV  De Grenskeerlkes
Schipholtstraat 89,
7534 CT Glanerbrug

tel:
0654934344

email:
secretaris@degrenskeerlkes.nl
   
website:
https://degrenskeerlkes.nl


instagram


flickr


contact


facebook