prins jo 1e 1979 GKV De Grenskeerlkes
1978- 1979 :

Prins   Jo  1e  (Verbraeken)

Adj.    Rudy  (Everink)
         
motto :   Veur mekoar, Deur mekoar
onderscheiding prins jo 1e 1979 GKV De Grenskeerlkes
Wie, Prins Jo 1e

Bie de gratie
van de Grenskeerlkes
Stadhoolder van Glanerbrug, Landheer van  t Aamsven tot Station Fluit n,
Hertog van Twente, Heerser van internationale routes en Grootvorst van Zeeuws-Vlaanderen tot Tukkerland,

Geft biej dizz n te verstoan:
1e
Dat iedereen zich in  t karnaval stort en zien prolém n veur  n paar wekke an de kapstok hangt
2e
Da w allemoal bezeet n mait word n van  t trimm n zodat wie  n goeie conditie kriegt om karnaval te vier n
3e
Dat de kaal n hoar mait krieg n, de dunn n dik mait wodd n, de lillek n knap en de arm n
      riek, opdat ze allemoal meer plezeer zult beléev n
4e
Dat  t karnaval d r veural mag wéen veur de zeek n en de zwakk n de arm n de krupp in en de eensaam n en da w oas doar  allemoal met hart en zeel veur in zult zett n
5e
Dat wie in 1979, in  t joar van  t kind, nich kinderlijk of kinderachtig doat, mer oons wal speciaal zult inzett n veur 
t kind; doarbie vindt wie ok dat  t karnaval met al zien kinderlijk plezeêr serieus möt wodd n momm n
6e
Da w veural noe met  karnaval onmundig veul mait hoal n van en ok mait toohoal n met …oônze eig n vrouw of wicht
7e
Dat, oondanks dat alle andere joar n grandioos waar n, dit lustrum feest met kop en schoalders boov n al die feest n mag uutsteek n en da w oaver 495 joar oánze 500ste verjoardag mait vier n
8e
Dat lang nig alle plaank n geliek bint en da j better  n plaank boov n de deur kunt krieg n, dan  n plaank veur de kop
9e
Dat wie, as de glaas n op bint,  t bier uut köpkes drinkt en as de köpkes op bint, die j uut fleskes
drinkt en as de fleskes op bint wie zo van  t vat drinkt; mar bier drink n dat zu w
10e
Dat wie j ondanks dat de Brug steeds groter wordt, ondanks dat wie oons eig n kengetal van de
telefoon kwiet raakt en ondanks dat ze oons in Eênsche as  n stadswiek zeet, toch Glanerbrugger in Glanerbrug blieft.
11e
Dat  t karnaval nig alleen sociaal mag heet n mar ok sociaal mot wèèn en dat wie doarum
dit joar regeert onder  t motto:
"VEUR MEKAAR, DEUR MEKAAR"

Aldus doan en oetschreev n an de Brug,

20 januari 1979
 

Hoofdsponsors


INFO
Postadres
Secretariaat
GKV  De Grenskeerlkes
Schipholtstraat 89,
7534 CT Glanerbrug

tel:
0654934344

email:
secretaris@degrenskeerlkes.nl
   
website:
https://degrenskeerlkes.nl


instagram


flickr


contact


facebook