prins gerhard 1e 1984 GKV De Grenskeerlkes
1983- 1984 :

Prins   Gerhard 1e  (Bosch)

Adj.    Rudi  (de Ruiter)
         
motto :   Grenzeloos Goed
onderscheiding prins gerhard 1e 1984 GKV De Grenskeerlkes
Wiej Preens Gerhard 1e

      Biej de graatsie van de Grenskeerlkes en vuur de falderaatsie van Jan en Alleman:
Beschermheer oawer de spoorlien van de Bruw noar de Stad, Spuit Elf van de Bruw, Baron van  n leugen Moospot,
Hoofdopzichter Eerste Klas van het Korps Mooie-vrouwen-jagers, enzoovoort, enzoovoort,
enzoovoort……….

Gewt biej dissen te kennen, an alle leu dee d r bint en dee nog kommen
zult, de volgende beslissingen en besloeten:
1e
Dat, wiej  t vuurnemmen hebt töt het inrichten van nen spöltuin in  t Arienspark met wup-wap en  bungel töt vermaak van de wönners!
2e
Dat, wiej  n Rieksweg vanof  n Oostweg töt an  n Paal dubbeldaks zölt maakn,
       dan kan de Gemeinte zich de verkeerslechten vuurgoed oetspoarn!
3e
Dat, de Gréénsbuuln eer eerste konsert zölt gewn op de meziektent!
4e
Dat wiej, zo gauw as de waterzuuwering kloar is , doar ne eigen brouweriej zölt beginnen!
5e
Dat wiej alle Gréénskeerlkes  en -wiefkes nen gezameleken roondgaank zult prissenteern, um oons grondgebeed in oogenschouw te nemmen!
6e
Dat, as de Gréénskeerlkes ne prik-aktie hoaldt, de vrouwleu zich mot waarn!
7e
Dat wiej duur alle buizen van de Bruw de kolder zölt loatn stromen en van alle kabels de voonkn van plezeer zölt loatn sputtern!
8e
Dat as  t oe te heet an  t gat wordt, ie oe kunt melden biej den Preens of zien adjedant Rudi!
9e
Dat nog aaltied de echte óónwiezen oet  t oosten komt, en dat wiej doarum in  t vervolg de Bruw het "Oónwiezendorp" zölt neumen!
10e
Da j better ow glas völ könt loaten loopn, dan owzölf!
11e
Dat de Grenskeerlkes wa grènzen kent mer ginnen poal en daw as Prins d r oawerkömm n bint veur oe allemoal
Aldus heb wiej beslotten disse proklemaatsie op pepier vast te leggen um  t vuur oons naakroost te bewaarn en met oonze eigene haand te onderschriewn op dissen 21en jannewaarie van  t joar 19 honderd en veerentachentig.

      Preens Gerhard
 

Hoofdsponsors


INFO
Postadres
Secretariaat
GKV  De Grenskeerlkes
Schipholtstraat 89,
7534 CT Glanerbrug

tel:
0654934344

email:
secretaris@degrenskeerlkes.nl
   
website:
https://degrenskeerlkes.nl


instagram


flickr


contact


facebook