prins Marcel 1e 2009  GKV De Grenskeerlkes
2008 - 2009

Prins Marcel 1e (Hoffmann)

Adj. André(Hoffmann)

Motto:  Wie hebt veur hetere vur'n gestoan´´
onderscheiding prins Marcel 1e 2009  GKV De Grenskeerlkes
Wiej, Preens Marcel 1e

35-ste Preens van de Brug

Bie de gratie van alle Grenskeerlkes en Grenswiefkes

Opperbevelhebber van al het blusvolk van de Brug

Landheer van de Tolstroate  Hertog van alle Brugger carnavalisten

Gef bie dizz n te verstoan:
1e
Dat het in ziene regaertied veplich is vuur alle carnavalisten, um d r een onmeunig mooi feest van te maken.
2e
Dat de Preens nich zonder zien adjudant kan en rekken t op de Road van Elf en al  t overige volk van de vereniging.
3e
Dat  t seerem gárstenat en aandre geesteskrach good met mekoar goat, tenminsn as de leu zik an de juuste verhùelding hòold.
4e
Dat de Brug zal wet n dat d r nen Preens in  t dörp wont en iedereen van wat extrao zal voorzéen as he op  t Frühschoppen kump.
5e
Dat er in ziene regaertied geblust wordt met bier in plaats van water, behalv n wonear d r braand is.
6e
Dat de carnavalsbanden met de zusterverenigingen hechter, innige en natter zult word n.
7e
Dat as de Preens soams leg gef en ginn zaklùchte in de haane hef, d r iets mis is goan op ziene woark.
8e
Dat in dizz n tied er gin verschil zal wee n tussen rang en stand, maar een ieder gef mekaar de hand.
9e
Dat de Brug en Hoksebarge deur de Preens en adjudant dichter bie mekaar zult komm n en Ensche zal wetten dat het carnaval an de Brug "Broest".
10e
Dat wie met nen lach mer zonder troan, de heele Brug versteld doot loaten stoan.
11e
Dat d r op 8 februwarie van  t kuempt joar een machteg Frühschoppen zal wor n hoaln woar zee in dizze reeziedeansie nog joar n over zult proat n.
Onder het MOTTO:

Wiej hebt veur hetere vur n stoan!!


      Gedoan an de Brug op de tweeëntwintigste dag van de elfde moand in 2008.
 

Hoofdsponsors


INFO
Postadres
Secretariaat
GKV  De Grenskeerlkes
Schipholtstraat 89,
7534 CT Glanerbrug

tel:
0654934344

email:
secretaris@degrenskeerlkes.nl
   
website:
https://degrenskeerlkes.nl


instagram


flickr


contact


facebook